For partners only
OTHER PROJECTS

Safeplace

Stoneplacing

Stonesafety

safequ-project

Safequ partneri

 

U projekt su uključeni sljedeći partneri:

Vodeći partner: Finsko udruženje proizvođača prirodnog kamena Više informacija: www.finstone.fi

Tehnički koordinator: Tehnološki centar za mramor , CTM,Španjolska Više informacija: www.ctmarmol.es

Partneri u projektu:

Sveučilište primijenjenih znanosti Saimaa,Finska Više informacija: www.saimia.fi
Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschulle,Strukovna škola,Freiburg,Njemačka Više informacija: www.fwg-freiburg.de
Više informacija: www.klesarskaskola.hr