For partners only
OTHER PROJECTS

Safeplace

Stoneplacing

Stonesafety

safequ-project

SAFEQU – Opis projekta

Cilj projekta

Glavni je cilj ovog projekta unaprijediti uporabu mjera zaštite na radu u kamenolomima prirodnog kamena putem osmišljavanja inovativnog radnog materijala uz uporabu 3D animacija.

Specifični ciljevi:
• Istražiti najveće opasnosti koje se mogu pojaviti za vrijeme eksploatacije kamena u zemljama koje su uključene u projekt
• Odrediti ključne situacije koje bi se obradile na multimedia materijalima
• Proizvesti didaktičke alate na osnovi ICT te omogućiti povećanje svijesnosti na području zaštite od rizičnih situacija baziranih na pristupu orjentiranom na praksi.

Proizvodi

Glavni rezultati projekta su sljedeći:
• Usporedba europskih i nacionalnih zakona koji se odnose na rad na siguran način u kamenolomima prirodnog kamena.
• Izvješće u svezi sa sektorom eksploatacije kamena :
• Situacije s najvećim rizikom za pojavu nezgode,ozljede ili profesionalne bolesti
• Trenutna situacija u tvrtkama u svezi s korištenjem osobne i zajedničke opreme za zaštitu na radu
• Multimedia didaktički alati za vježbavanje te za povećavanje svijesnosti radnika o važnosti zaštite na radu.Ovaj alat će uključivati 10 3D skečeva u trajanju od devedeset sekundi.
• Web stranica projekta u koju će se neprekidno dograđivati novim rezultatima projekta.

Konzorcij i njegov utjecaj

Projekt je koordiniran od strane Finnish Natural Stone Association,organizacije koja predstavlja interese sektora prirodnog kamena u Finskoj.Ista udruga je član EUROROC-a,Europske udruge kamenarskih industrija, koja osigurava široku diseminaciju rezultata projekta na europskom nivou te njihov utjecajna mala i srednja poduzeća.Tehnološki centar za mramor iz Španjolske ima veliko iskustvo na polju inovacija u projektima zaštite na radu u industriji.Sudjelovanje Saimaa sveučilišta iz Finske,Klesarske škole iz Hrvatske i FWG strukovne škole iz Freiburga u Njemačkoj omogućava utjecaj rezultata projekta na učenike koji će biti budući radnici u kamenolomima, a isto tako omogućava sudjelovanje lokalnih tvrtki za eksploataciju kamena.