safequ-project

SAFEQU-projektin kuvaus

Hankkeen päätarkoitus on vähentää louhintatyöhön liittyviä tapaturmia. Hanke tuottaa koulutustarkoituksiin innovatiivisia 3D-animaatioita. Hanke hyödyntää muiden alojen aiempia kokemuksia vastaavan koulutusmateriaalin tuotannosta ja käytäntöön soveltamisesta. Hankkeen tulokset hyödyttävät erityisesti louhintatyön työturvallisuuskoulutusta antavia organisaatioita. Hanke tuottaa selvityksen eri maissa sovellettavista louhinnan työturvallisuusvaatimuksista. Hankkeessa analysoidaan luonnonkiven louhintaprosessin keskeiset tapaturmariskit ja yritysten riskien ehkäisyvalmiudet. Tämän pohjalta määritellään multimediamateriaalin keskeinen sisältö ja tuotetaan käytännönläheinen ICT-työkalu työturvallisuuskoulutusta varten. Hankkeelle luodaan kotisivut, joilla esitellään hanke ja sen tulokset. Hankkeessa painotetaan hankkeen tulosten saattamista louhintakoulutusta tarjoavien organisaatioiden, yritysten, työntekijöiden ja kaikkien työturvallisuuden parantamisesta kiinnostuneiden käyttöön.

Hanketta koordinoi Kiviteollisuusliitto ry, joka on Euroopan luonnonkiviteollisuuden kattojärjestön Eurorocin jäsen. Tämä mahdollistaa hankkeen tulosten laajan jakelun EU-tasolla ja kohdentamisen erityisesti pk-yrityksiin. Espanjalaisella CTM:llä on vankka kokemus teollisuuden työturvallisuushankkeista. Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset Saimaan ammattikorkeakoulu, saksalainen FWG Freiburg ja kroatilainen Klesarska Skola takaavat hankkeen tulosten saattamisen käytännön koulutukseen ja varmistavat paikallisten louhintayritysten mukanaolon hankkeessa.